Hallo bezoeker
U bent hier : ExpoPolisLijst met Jobs

Gastprofessor, Didactiek - Engineering en technologie (20%)

   Info over de vacature

Datum van creatie
12 / 06 / 2019
Uiterste datum voor sollicitatie
23 / 06 / 2019
Functie
03.2 - Onderwijs & opleiding
Functieniveau
Midden Management
Sector
Onderwijs en Opleiding
Opleidingsniveau
EKR level 8 - Doctoraat
Type Contract
02 - Vast contract, bepaalde Tijd
Talen
Nederlands
0penbaar vervoer
Metro, Bus, Trein, Parking dichtbij
Adres
Venusstraat 35
2000 Antwerpen
Download
Url
Beschrijving
Gastprofessor, Didactiek - Engineering en technologie - 2019BAPASOEEF125


De Specifieke Lerarenopleiding van de Antwerp School of Education heeft volgende deeltijdse (20%) vacature voor de educatieve masteropleidingen:

Gastprofessor in het domein didactiek engineering en technologie

Uw opdracht
U doceert introductie vakdidactiek engineering en technologie (3 stp) en vakdidactiek engineering en technologie (6 stp) en superviseert de opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent didactiek engineering en technologie (Groeistage, 5 stp).
U begeleidt Masterproeven in het domein didactiek engineering en technologie als promotor en/of assessor.
U bouwt onderzoek uit in het domein van didactiek engineering en technologie en/of in het domein van de onderwijskunde. U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan de werking van de Antwerp School of Education of haar geledingen, bv. door de organisatie van de nascholing van leraren en vakmentoren, en verzorgt wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening in het domein van de didactiek engineering en technologie.
U geeft leiding aan praktijkassistenten.

Uw profiel
U bezit een doctoraat op proefschrift binnen het domein engineering en technologie of onderwijskunde/pedagogische wetenschappen.
U bezit een diploma van leraar (geaggregeerde voor het secundair onderwijs) of een hieraan gelijkgesteld of gelijkwaardig diploma, of beschikt over evenwaardige elders verworven competenties.
U heeft onderwijservaring die relevant is voor het domein van de didactiek engineering en technologie; onderwijservaring in het secundair onderwijs en/of in een andere onderwijscontext strekt tot aanbeveling.
U beschikt over innoverende onderwijsvaardigheden.
U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
U hebt onderzoekservaring en publicaties in het domein van de didactiek engineering en technologie en/of algemene onderwijskunde.
Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
U kunt voldoen aan de taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

Wij bieden
een aanstelling volgens het barema van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van twee jaar, eventueel hernieuwbaar na positieve evaluatie;
datum van indiensttreding is 15 september 2019;
een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?
U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 23 juni 2019.
Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op maandag 1 juli om 14u00.
Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Tom Smits (+32 3 265 40 35).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

   Info over de werkgever

Bedrijfsnaam
Universiteit Antwerpen
Email
Tel
003232653051
Adres
Middelheimlaan 1
Postcode - Stad
2020 Antwerpen
Land
België